Sinds 1 april is onze praktijk ook aangesloten bij Ketenzorg Friesland. Dit is een andere financieringstraject van de zorg en niet alle zorginstellingen zijn hierbij aangesloten.

Praktisch houdt dit in dat u met diabetes mellitus, COPD, en hart- en vaatziekten altijd bij ons terecht kan. Of u onder de Ketenzorg Friesland valt, kan u huisarts of praktijkondersteuner u vertellen.