Kinderen

Hoe ouder een kind wordt, hoe zelfstandiger het wordt. Dit geldt voor alles wat een kind doet, dus ook voor de voeding. Deze zelfstandigheid wordt steeds groter en heeft ook steeds meer invloed op het kind. Hoe ouder ze worden, hoe meer ze zelf bepalen.

 

Lichamelijke klachten?
Op deze leeftijd kunnen kinderen ook steeds beter aangeven wanneer ze ergens last van hebben. Lichamelijke klachten kunnen soms duiden op een onderliggend voedingsprobleem. Door met de huisarts/specialist dit goed door te spreken, kunnen eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Hierbij kan men denken aan:
– Darmproblemen zoals diarree of obstipatie
– Allergieën of voedselovergevoeligheid

Gewicht
Ook kan blijken dat een kind te zwaar is, dit kan bijvoorbeeld naar boven komen bij een bezoek aan het consultatiebureau of een schoolarts of huisarts. Zowel ouder als het kind kunnen het gewicht als een probleem ervaren. Voor jongeren met overgewicht tussen de 5 en 18 jaar werkt onze kinderdiëtist met de methode Lekker Pûh!!!

Maar ook een te licht gewicht of onvoldoende groei komt veelvuldig voor. Dit kan klachten veroorzaken, zoals vermoeidheid, weinig weerstand of zelfs onvoldoende (lengte)groei.

Omgeving
Bij problemen waarbij voeding een rol speelt is het veranderen van de voeding geen eenvoudige klus. Er zijn vaak veel mensen betrokken bij een kind en iedereen moet met de neus dezelfde kant op staan. Beide ouders, oppas of andere kinderopvang, school, opa’s en oma’s. Een kind kan heel stevig in zijn schoenen staan om veranderingen te doen, maar steun van de omgeving is erg belangrijk om dit ook op de lange termijn vol te houden.

De kinderdietist bij Leemburg familiediëtist ondersteunt het kind en zijn omgeving om veranderingen in voeding en leefstijl te doen en vol te houden. Wilt u meer informatie neem dan contact op met onze kinderdiëtist.