Nederlandse kinderen te dik

Uit een nieuw recent gepubliceerd onderzoek onder kinderen uit 7 verschillende Europese landen, blijkt dat 22 % van de Nederlandse kinderen van 10-12 jaar te dik is.  Dit lijkt in vergelijking met Griekenland (50%) en het gemiddelde in Europa (30%) nog mee te vallen,...